Gå direkt till innehåll

Kategorier: ekonomi

Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget för 2025 beslutades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit strategisk plan för 2025–2027 och årsbudget för 2025. Den strategiska planen utgår från nämndens prioriterade områden; kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur. I planen beskrivs vilka verksamhetsförändringar nämnden ser den kommande treårsperioden samt kostnader kopplat till dessa.

Vindkraftverk i Markbygdens vindkraftpark.      Foto: Piteå kommun

Piteå kommun går in i förening som verkar för att stärka kommuner där vindkraft etableras

Piteå kommun ansöker om medlemskap i förening Sveriges Vattenkrafts- och vindkraftskommuner (FSV). Det beslutade kommunstyrelsen vid måndagens möte. Syftet med föreningen är att stärka kommuner och regioner där vatten- och vindkraft är etablerad, bland annat genom förslag att skatter ska tillfalla de kommuner där etablering sker och att del av kraftbolagens intäkter ska stanna i regionerna.

Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verksamheten.

Kulturskolan i Piteå ska vara avgiftsfri och till för alla unga

Den politiska ledningen i Piteå kommun vill bredda kulturverksamheten för barn och unga samt flytta den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan. I förslaget ingår också att byta namn till Kulturskolan i Piteå. Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verk

Socialnämnden godkänner delårsbokslut, fattar beslut om pedagogiska måltider och inför årlig kvalitetsberättelse

Socialtjänsten har fortsatta utmaningar med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna vilket leder till höga kostnader för personal. Dessutom har verksamheterna ökade kostnader för placeringar både gällande barn och vuxenmissbruk samt en hög prisnivå på övriga kostnader. I delårsbokslutet till och med september månad har Socialnämnden en budgetavvikelse på -40,2 mkr.

Foto: Shutterstock

Piteå kommun deltar i kampanjen En vecka fri från våld

Piteå kommun deltar i kampanjen En vecka fri från våld för att uppmärksamma det viktiga förebyggande och kunskapshöjande arbete som pågår runt om i landet och länet. I Stadshusets foajé finns möjlighet att gå tipspromenad för den som vill testa sina egna kunskaper och samtidigt lära sig mer om våld i nära relationer. Nytt för i år är en installation med inspiration från The Clothesline Project.

Visa mer