Gå direkt till innehåll

Kontakt

Patric Lundström

Patric Lundström

Kommunalråd Piteå kommun (S) Piteå kommun 0911-69 60 02 Pitea.se Kommunstyrelsen
Kata Nilsson

Kata Nilsson

Kommunalråd, v-ordf. kommunstyrelsen (S) Piteå kommun 0911-69 60 02 Pitea.se Kommunstyrelsen
Magnus Nyström

Magnus Nyström

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (S) Piteå kommun 070-609 67 90 pitea.se samhällsbyggnadsnämnden
Jan Johansson

Jan Johansson

förvaltningschef Samhällsbyggnad 0911-69 62 36 pitea.se trafik och gator boende och miljö
Sven-Gösta Pettersson

Sven-Gösta Pettersson

Ordförande i socialnämnden (S) Piteå kommun 0911-69 65 59 alt. 070-390 19 90 pitea.se socialnämnden
Eva  Börjesson Öman

Eva Börjesson Öman

Socialchef Piteå kommun 0911-69 64 47 omsorg och stöd pitea.se
Malin Westling

Malin Westling

Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen Piteå kommun 0911-69 60 61 pitea.se skola och förskola barn och unga
Elisabeth Lindberg

Elisabeth Lindberg

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden (S) Piteå kommun pitea.se
Annika Nordstrand

Annika Nordstrand

Förvaltningschef Kultur, park och fritid Kultur, park och fritid +46911-69 76 79 pitea.se Kultur och fritid Barn och unga
Staffan Lundberg

Staffan Lundberg

Samordnare Norrbotniabanan 0911-696755
Ulf Hartman

Ulf Hartman

Ordförande Fastighets- och servicenämnden (S) Piteå kommun pitea.se Fastighets- och servicenämnden
Jan Ställ

Jan Ställ

Förvaltningschef Fastighets- och serviceförvaltningen Piteå kommun 070-527 12 77 pitea.se
Helena Lundberg

Helena Lundberg

Kostchef Måltidsservice 0911-69 61 45 pitea.se Måltidsservice
Per Lenndin

Per Lenndin

Kultur, park och fritid, Piteå kommun 0911-69 62 49 pitea.se sm-veckan 2022 Piteå 400 år
Leif Wikman

Leif Wikman

tf Kommunchef 0911- 69 62 72 pitea.se
Åsa Wikman

Åsa Wikman

Miljö- och hälsoskyddschef Samhällsbyggnad 0911-69 60 08 pitea.se Miljö och hälsa
Håkan Johansson

Håkan Johansson

Avdelningschef Kompetensförsörjning, Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning 0911-69 69 07 pitea.se Vägen till arbete
Åsa Öberg

Åsa Öberg

Ekonomichef Piteå kommun 0911-696005 pitea.se Betala till kommunen
Cathrine Granberg

Cathrine Granberg

Personalchef Personfrågor, HR, arbetsgivarvarumärke, 0911-69 60 27
Jim Lundström

Jim Lundström

Räddningschef Piteå- Älvsbyn Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 0911-69 64 83
Maria Norberg Johansson

Maria Norberg Johansson

Kommunikatör 0911-69 70 62
Anette Christoffersson

Anette Christoffersson

Processledare, Kommunledningsförvaltningen Medborgardialoger 0911-69 60 54 pitea.se Påverka din kommun
Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Vetenskaplig ledare och professor i pedagogik, Utbildningsförvaltningen Piteå kommun 0911- 69 72 98 pitea.se Forskning och utveckling
Jessica Lindberg

Jessica Lindberg

Näringslivsutvecklare Projekt Gröna näringar +46 73 840 47 52 Gröna näringar
Lena Enqvist

Lena Enqvist

Omsorgschef, Socialtjänsten 0911-69 68 33 pitea.se omsorg och stöd
David Nyström

David Nyström

Brandingenjör på Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn. Utbildning 0911-69 64 88
Jessica Nilsson

Jessica Nilsson

Samhällsutvecklare samhällsutveckling, stadsutveckling, projekt 0911-69 61 81
Helén Eriksson

Helén Eriksson

avdelningschef planeringsavdelningen 0911-69 71 58 pitea.se Boende & miljö
Micael Kemi

Micael Kemi

Avdelningschef Teknik och gator, Samhällsbyggnad 0911-69 69 57 pitea.se Trafik & gator

Elisabeth Fjällström

Avdelningschef Förskola Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 30 pitea.se Förskola
Helena Magnusson

Helena Magnusson

Avdelningschef Ordinärt boende, Socialtjänsten 0911-69 62 51 alt. 070-588 60 62 pitea.se Omsorg & stöd

Kerstin Albertsson Bränn

Avdelningschef fastigheter, Fastighets- och serviceförvaltningen Piteå kommun 0911-69 62 33 alt. 070-612 62 33 pitea.se Fastighets- och serviceförvaltningen
Monica Wiklund Holmström

Monica Wiklund Holmström

Avdelningschef Psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet 0911-69 64 31
Anna-Maria Nilsson

Anna-Maria Nilsson

Avdelningschef Arbetsmarknad och integration 0911-69 68 52 alt. 070-520 52 80
Henrik Bucht

Henrik Bucht

VD Piteå Science Park 070-212 21 00
Raimo Roininen

Raimo Roininen

Avdelningschef - Stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri 0911-69 66 30
Anna Richardsson

Anna Richardsson

Avdelningschef Städenheten 0911-69 61 53
Anton Li Nilsson

Anton Li Nilsson

Ordförande i Barn-utbildningsnämnden och andre vise ordförande i Kommunstyrelsen (vikarie för Majvor Sjöund) 073-083 46 92
Marie Lindgren Berglund

Marie Lindgren Berglund

Kommunikationschef 070-3600736