Gå direkt till innehåll

Ämnen: Skola

Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget för 2025 beslutades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit strategisk plan för 2025–2027 och årsbudget för 2025. Den strategiska planen utgår från nämndens prioriterade områden; kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur. I planen beskrivs vilka verksamhetsförändringar nämnden ser den kommande treårsperioden samt kostnader kopplat till dessa.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid Strömbackaskolan i Piteå kommer att starta upp lärlingsutbildning

Strömbackaskolans Restaurang- och livsmedelsprogram startar gymnasial lärlingsutbildning i nära samarbete med Piteås restauranger

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att godkänna en start av gymnasial lärlingsutbildning. Den kommer att gälla i årskurs 3 för de elever som börjar på programmet höstterminen 2024. Restaurangbranschen är i stort behov av utbildad personal och är positiva till lärlingsutbildningen där de är med och utbildar eleverna inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Skolans kvalitetsrapporter är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och viktiga underlag i utvecklingsarbetet. Foto: Bildbank

Kvalitetsrapport visar på hög måluppfyllelse i skolan och ger riktning i det fortsatta utvecklingsarbetet

Utbildningsförvaltningen tar årligen fram kvalitetsrapporter som en del i systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten Barn och unga – vår framtid, visar att skolan har en hög måluppfyllelse kring de flesta av målen. Den identifierar också vilka behov som finns, inför läsåret 2023 och 2024 är framför allt studiero och närvaro utpekade utvecklingsområden.

Visa mer