Gå direkt till innehåll
Piteå kommun har en hög andel legitimerade förskollärare (59 %) - en resultat i SCB:s medborgarundersökning.   Foto: Getty Images
Piteå kommun har en hög andel legitimerade förskollärare (59 %) - en resultat i SCB:s medborgarundersökning. Foto: Getty Images

Pressmeddelande -

Fortsatt goda resultat för Piteås skolor

Piteås grundskola och gymnasium ligger bland de 25 procent bästa i landet och förskolan ligger över rikssnittet i SCBs medborgarundersökning för 2023. Detta trots försämringar sedan mätningen 2021. Det som sticker ut allra mest är den höga andelen elever som går yrkesutbildningar, den höga andelen legitimerade förskollärare och effektivitetsindex i grundskolan.

Piteå har en lång tradition av att klassas som en kommun med bra skola med goda skolresultat. Det syns i undersökningar då Piteå alltid brukar få väldigt bra resultat. 2021 var Piteås gymnasieskola bäst i landet i SCB:s medborgarenkät. Piteå får goda resultat även denna gång om än ingen förstaplats.

På frågan ”hur tycker du att skolan fungerar” så har Piteås förskola gått från 91 till 88 procent (riket 85 procent) som svarar bra. Grundskolan har gått från 84 till 81 procent (riket 73 procent) och gymnasiet från 94 till 86 procent (riket 77 procent). Det är en rejäl sänkning men fortfarande ett högt resultat i jämförelse med resten av Sverige.

SCB:s stora medborgarundersökning är en attitydmätning. Den visar vad medborgarna tycker, känner och upplever, inte hur det faktiskt ser ut. Senaste undersökningen genomfördes i samband med att det varit allmänt mycket skriverier om skolan vilket troligtvis påverkar delar av resultatet. En annan anledning kan vara det faktum att skolresultaten börjat sjunka.

- Det har varit ett par tuffa år med hög inflation som äter hål i kommunernas ekonomier. Det påverkar förstås också barn- och utbildningsnämnden här i Piteå. Samtidigt mår barn och ungdomar allt sämre och jag vill förstås betona att även om resultaten ligger på en genomgående hög nivå så tar vi nedgången på stort allvar. Min bild är att vi skulle behöva mer resurser till skolan för att möta upp, men att vi också hela tiden behöver utvärdera vårt arbete. Vi ska såklart ha en skola som ligger i topp i Sverige, säger Anton Li Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Flickors skolresultat sticker ut

Skolresultaten sjunker över hela landet. Nu visar siffrorna också att flickornas skolresultat faller mer än pojkarnas på ett sätt som man aldrig sett tidigare. Det visar sig också att de faller mer i Norrbotten och Västerbotten än i övriga landet.

Ingen vet riktigt vad det beror på. Malin Westling berättar att Piteå kommun har lyckats komma med i en dialog om skolresultat som genomförs av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Där försöker man hitta förklaringar och ta fram en handlingsplan för hur man ska vända utvecklingen.

- Jag tror kanske inte att vi hittar någon mirakellösning men vi behöver jobba med frågan och hålla koll på utvecklingen. Vi vet inte om det här är tillfälligt eller något som kommer att hålla i sig, säger skolchefen.

Skolfrånvaron sjunker ner i åldrarna

Malin berättar att de ser en oroande utveckling med problematisk frånvaro. Frånvaron inte bara växer utan den sjunker också längre ner i åldrarna. Det finns elever med hög frånvaro redan i lågstadiet. Mycket av forskningen visar att den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn är skolan. Därför blir skolfrånvaro också det enskilt största problemet

- Barn och unga mår sämre idag vilket hör ihop med samhället i stort. Det handlar inte bara om internet och sociala medier utan vi ser att världsläget har en stor påverkan. Det finns mycket ångest och oro kring klimat, ekonomi och krig och det påverkar elevernas skolresultat, säger Malin.

Frågan är komplex och både skola, familj och samhället i stort behöver samverka om man ska lyckas få till en förbättring.

Personal skapar trygghet

Sjunkande resultat till trots så har Piteå en bra skola med resultat över snittet. Malin Westling håller fram den kompetenta personalen som den främsta anledningen.

- Vi ligger högt över rikssnittet när det gäller behöriga och legitimerade lärare. Dessutom har vi personal med härligt driv och glöd som stannar länge. Det här ger en stabil organisation som jag tror märks både hos barn och föräldrar. Det skapar trygghet, säger Malin.

I undersökningen sticker Piteå ut lite extra på några områden inom förskolan och gymnasiet. Bland annat går här 8,1 barn per legitimerad förskollärare vilket är att jämföra med 12,2 i landet och 59 procent är legitimerade i jämförelse med 41 procent i riket. Antalet gymnasielever som tar examen inom tre år är 79 procent i Piteå jämfört med 69 procent i riket.

I effektivitetsindex för kommunal grundskola har Piteå kommun klättrat med 21 punkter från 2021 till ett index på 83 punkter år 2022. Piteå ligger därmed 34 punkter över rikssnittet. Effektivitetsindex är en sammanräkning av kvalitetsindex och resursindex och har en skala på 0-100, där 100 är bäst. Det goda resultatet tros bero på en kombination av hög behörighet på personal, goda studieresultat och att verksamheten bedrivs till en relativt låg kostnad i jämförelse med andra kommuner.

Stort antal yrkesutbildningar

I hela landet är det svårt att få elever att söka yrkesprogram - förutom i Piteå. Här läser 54 procent ett yrkesprogram i jämförelse med 25 procent i riket och 35 procent i jämförbara kommuner. En rejäl skillnad. Bristen på sökande nationellt är så pass problematiskt att det genomförs en stor statlig utredning för att se hur man ska kunna styra elever mot yrkesutbildningar.

Yrkesutbildningar är avsevärt mycket dyrare att erbjuda än teoretiska program. Detta till trots har Piteå ett stort utbud av yrkesutbildningar av hög kvalitet.

- Yrkesutbildningarna är populära, vi har en hög resultatnivå och många får jobb direkt efter utbildningen. Våra elevbyggen är unika i landet. Det är verkligen något som vi kan vara stolta över., faktum är att vi kan vara stolta över hela vår verksamhet. Vi har en väldigt bra skola i Piteå, säger Malin.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Anton Li Nilsson

Anton Li Nilsson

Ordförande i Barn-utbildningsnämnden och andre vise ordförande i Kommunstyrelsen (vikarie för Majvor Sjöund) 073-083 46 92
Malin Westling

Malin Westling

Förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen Piteå kommun 0911-69 60 61 pitea.se skola och förskola barn och unga

Relaterat innehåll