Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ungdomsfrågor

I undersökningen Personligt medverkar tjejer och killar i åk 7, 9 och andra året på gymnasiet.     Foto: Getty Image

Enkätundersökningen Personligt ger värdefulla insikter i ungas tillvaro

Under hösten 2022 genomfördes enkätundersökningen Personligt bland Piteås högstadie- och gymnasieelever. Den visar att merparten av de unga upplever att de har en god hälsa, men andelen som äter skolmaten varje dag har minskat och färre är föreningsaktiva jämfört med 2020. Undersökningen är en del av kommunens årliga uppföljning och ger värdefulla insikter för fortsatt arbete med kommunens unga.

Lättade restriktioner för vaccinerade – så påverkas socialtjänstens verksamheter

Lättade restriktioner för vaccinerade – så påverkas socialtjänstens verksamheter

Sakta och under säkra former öppnar socialtjänstens verksamheter upp igen efter restriktionerna har lättat för vaccinerade. Samvarons verksamheter i centrala stan startade i förra veckan i gång caféverksamheten, antalet deltagare ökar i dagverksamheterna för äldre med kognitiv svikt och Trädgårdens äldrecentra öppnar upp för bokade besök oavsett vistelsetid på centrat.

Visa mer