Gå direkt till innehåll

Ämnen: Funktionsvariation

Skogsgården beräknas vara klart för inflyttning i början av 2025.

Socialnämndens inriktningsbeslut inför öppnandet av Skogsgården: Så ska platser fördelas och verksamhet ställas om

Under dagens sammanträde fattade Socialnämnden beslut om inriktningen för att kunna driftsätta det nya äldreboendet Skogsgården från och med nästa år. Enligt beslutet kommer verksamheten främst förändras för Rosågränd men även för Norrgårdens avdelning Björkbacka. Svårigheten att bemanna och ekonomiskt underskott är bl.a. bakgrund till beslutet. Årsprognos för nämnden beräknas till -56,1 mkr.

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

Socialnämnden kritiseras av JO: Brister i dokumentation och handläggning av ett LSS-ärende

Socialnämnden får kritik av JO gällande hur ett ärende hanterats under år 2021 från att en ansökan om personlig assistans lämnats in fram till att nämnden fattat beslut i ärendet. Kritiken berör bristande dokumentation och handläggning. På enheten myndighetsutövning och LSS pågår ett arbete med att säkerställa kompetensen gällande handläggning och dokumentation hos handläggarna.

Ny daglig verksamhet, budgetuppföljning och tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten

Ny daglig verksamhet, budgetuppföljning och tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten

Under dagens sammanträde fattade Socialnämnden beslut om internbudget för nästa år. Kommunfullmäktige har utökat nämndens budgetram med två miljoner kronor. Tillskottet kommer användas till att starta en ny daglig verksamhet. Socialnämnden under mötet fattade beslut om att införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten i hela kommunen. Socialchef informerade om arbetet med kompetensstegen.

Visa mer