Gå direkt till innehåll

Ämnen: Familjefrågor

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

EN VECKA FRI FRÅN VÅLD är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Piteå kommun deltar i kampanjen En vecka fri från våld

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet. Under nästa vecka deltar Piteå kommun i kampanjen En vecka fri från våld för att uppmärksamma det viktiga förebyggande och kunskapshöjande arbete som pågår runt om i landet och länet. Utbildningsinsats om våldsprocessen för all personal, föreställning för allmänheten, bokutställningar på biblioteken och ljusmanifestation står på schemat i Piteå.

Socialnämnden har minskat sitt budgetunderskott med 31 miljoner på två år

Socialnämnden har minskat sitt budgetunderskott med 31 miljoner på två år

Socialnämndens bokslut för 2021 är klart och landade på en budgetavvikelse på minus 20,8 miljoner kronor. Det är en tydlig minskning av socialtjänstens underskott om man jämför med 2019 års bokslut som slutade på minus 52,1 mkr och underskottet för 2020 som landade på minus 37 mkr. Egna familjehem och licensöversyn har bidragit. Samtidigt är resultatet delvis svåranalyserat på grund av pandemin.

Ann-Catrin Gustafsson är nyanställd som anhörigkoordinator i socialtjänsten. Här tillsammans med omsorgschef Lena Enqvist.

Socialtjänsten erbjuder stöd till anhöriga genom ny organisation

Socialtjänsten har sjösatt en ny organisation för anhörigstöd som riktar sig till alla medborgare oavsett ålder och målgrupp. En anhörigkoordinator är anställd på heltid för att utveckla stödet till de som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Tidigare var anhörigstödet uppdelat utifrån ålder och problematik. Organisationsförändringen är en del av arbetet med en ingång till socialtjänsten.