Gå direkt till innehåll

Ämnen: Bygg, fastighet

Parkeringsavgiften föreslås justeras uppåt med två kronor - den första ändringen på 20 år. Foto: Canva

Piteå kommun utreder fråga om justering av parkeringsavgiften

Piteå kommun ska uppdatera sina riktlinjer för parkering, där en höjning av avgift är föreslagen. I diskussionen vid måndagens kommunfullmäktige lyftes även förslag att all parkering i stadskärnan ska vara avgiftsfri från start. Beslutet blev en minoritetsåterremiss för att utreda om och hur lång tid man kan ha avgiftsfritt även på gatuparkeringar i centrum, där det idag kostar från första timmen.

Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget för 2025 beslutades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit strategisk plan för 2025–2027 och årsbudget för 2025. Den strategiska planen utgår från nämndens prioriterade områden; kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur. I planen beskrivs vilka verksamhetsförändringar nämnden ser den kommande treårsperioden samt kostnader kopplat till dessa.

Visa mer