Gå direkt till innehåll

Kategorier: folkhälsa

Foto: Getty Images

Omställning till en långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Piteå kommun får statliga medel, 650 000 kr, för att arbeta med omställningen till den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att socialtjänsten ska arbeta ännu mer förebyggande för att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Socialtjänsten ska också ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv och vara mer lättillgänglig.

Skolans kvalitetsrapporter är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och viktiga underlag i utvecklingsarbetet. Foto: Bildbank

Kvalitetsrapport visar på hög måluppfyllelse i skolan och ger riktning i det fortsatta utvecklingsarbetet

Utbildningsförvaltningen tar årligen fram kvalitetsrapporter som en del i systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten Barn och unga – vår framtid, visar att skolan har en hög måluppfyllelse kring de flesta av målen. Den identifierar också vilka behov som finns, inför läsåret 2023 och 2024 är framför allt studiero och närvaro utpekade utvecklingsområden.

Visa mer