Gå direkt till innehåll

Kategorier: bygga och bo

Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande, Jessica Nilsson, projektledare för utvecklingen vid Sörfjärden, Florian Steiner, stadsarkitekt och Jan Johansson, förvaltningschef Samhällsbyggnad på plats i Wien.

Fortsatt arbete med utveckling av Sörfjärden – Piteå kommun hämtar hem kunskapsutbyte och inspiration på konferens i Wien

Piteå kommun deltar tillsammans med Trafikverket i arkitekttävlingen Europan, där utvecklingen av området runt Sörfjärden är i fokus. Tre av Piteås tävlingsbidrag lyfts nu fram för internationell beskådan under en konferens för alla deltagande kommuner och jurygrupper runt om i Europa. Konferensen hålls i Wien, där representanter från Piteå kommun finns på plats för kunskapsutbyte och inspiration.

VA-avgiften föreslås höjas efter årsskiftet, bland annat för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt.

HVB-hem för ensamkommande barn avvecklas successivt och förändringar i VA-taxa – två förslag till beslut under måndagens kommunstyrelsemöte

Dagens kommunstyrelsemöte beslutade att stödja förslaget om en höjning av VA-taxan med 20 procent. Bakgrunden är höga räntekostnader, behovet av ett nytt vattenverk och ökad takt i upprustningen av kommunens ledningsnät. Kommunstyrelsen beslutade också att stödja förslaget om successiv avveckling av kommunens boende för ensamkommande barn. Beslut i båda ärendena tas i kommunfullmäktige 27 november

Visa mer