Gå direkt till innehåll

Ämnen: Utbildningsvetenskap

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delårsrapporten där skolan visar hög kvalitet och goda resultat i en ekonomiskt tuff tid.

Hög kvalitet och satsningar på skolan trots tufft ekonomiskt läge

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde presenterades delårsrapporten till och med augusti i år. Rapporten beskriver periodens händelser, ekonomi och måluppfyllelse. Målen är i hög grad uppfyllda inom samtliga strategiska områden, men som tidigare prognoser visat, går man trots vidtagna åtgärder mot ett minusresultat. Nämnden fick även ta del av en kvalitetsrapport, där skolan får höga betyg

Det finns goda möjligheter att utbilda sig i Piteå.                 Foto: Getty Images

Minimässa fredag 20 maj visar upp ett brett utbildningsutbud i Piteå

De stora investeringarna i Norrbotten och Västerbotten innebär ett stort rekryteringsbehov. Många företag är redan idag i stort behov av rätt kompetens. För dig som drömmer om att utbilda dig eller byta bransch är tajmingen helt rätt. På fredag 20 maj anordnas minimässan "Möt din framtida utbildning" där bland annat yrkeskurser och utbildningar som ger goda chanser till jobb visas upp. Välkommen!

Praktiknära forskning i samverkan beviljas medel ur Innovationsfonden

Praktiknära forskning i samverkan beviljas medel ur Innovationsfonden

​Utbildningsförvaltningen satsar på forskning och utveckling i skolan. Projektet ”Praktiknära forskning i samverkan - Aktiviteter och strukturer för långsiktig och hållbar skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” har under hösten beviljats medel ur Innovationsfonden av Piteå kommuns utvecklingskommitté och kommunchef. Summan är på 1 256 000 kr och fördelas under 2019 och 2020.

Visa mer