Gå direkt till innehåll

Ämnen: Äldreomsorg

Skogsgården beräknas vara klart för inflyttning i början av 2025.

Socialnämndens inriktningsbeslut inför öppnandet av Skogsgården: Så ska platser fördelas och verksamhet ställas om

Under dagens sammanträde fattade Socialnämnden beslut om inriktningen för att kunna driftsätta det nya äldreboendet Skogsgården från och med nästa år. Enligt beslutet kommer verksamheten främst förändras för Rosågränd men även för Norrgårdens avdelning Björkbacka. Svårigheten att bemanna och ekonomiskt underskott är bl.a. bakgrund till beslutet. Årsprognos för nämnden beräknas till -56,1 mkr.

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

EU-medel finansierar förstudie om framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Piteå kommun har beviljats drygt 200 000 kr ur den Europeiska socialfonden+ för att genomföra en förstudie om framtidens kompetensförsörjning. All tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal samt månadsvikarier kommer delta i studien, cirka 1300 personer. Förstudien beräknas vara klar till sommaren och resultatet blir underlag för att ansöka om medel från EFS+ för ett större projekt.

Ur VR-utbildningen Första hjälpen som socialtjänstens vård- och omsorgspersonal kommer prova.  Foto: Warpin Reality och Svenska Röda Korset

Första hjälpen i VR – Socialtjänsten provar ny utbildning

Socialtjänsten fortsätter sin digitala utbildningsresa inom vård och omsorg; nu provar fyra verksamheter Warpins och Svenska Röda Korsets utbildning i första hjälpen i VR. Tanken är att alla medarbetare som idag har tillgång till VR-utbildningen i förflyttningsteknik ska få möjlighet att prova. Utbildningen innehåller realistiska scenarion och användaren får öva olika moment för att rädda liv.

Visa mer