Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nämnden beslutade om riktlinjer för ökad säkerhet och trygghet i simhallarna och rutiner för återbetalning av årskort

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde lyftes flera frågor rörande Piteå kommuns simhallar. Nämnden beslutade bland annat om riktlinjer för säkerhet, och foto- och skärmförbud i simhallarna. De beslutade även om rutiner för återbetalning av årskort vid stängning av simhallar.

Stora bassängen och varmbadet i Öjeby simhall är stängda för renovering under sommaren, målet är att starta upp bassängerna till hösten. I Hortlax simhall har det upptäckts omfattande skador i yttervägg och tak. Då problemen är stora och det fortfarande är oklart med omfattningen, räknar man med att Hortlax simhall kommer att hålla stängt hela hösten.

För badsugna kommer Munksunds simhall att vara öppen hela sommaren och de som har årskort till simhallarna erbjuds även att simma i Norrstrandspoolen klockan 17 – 18, under perioden 21 juni – 11 augusti.

- Våra simhallar har idag stora renoveringsbehov, det gör att det ibland uppstår oplanerade stängningar. Det är naturligtvis olyckligt, särskilt när det gäller varmbadet som också är en uppskattad och viktig rehabbassäng för olika behov. Personalen gör ett jättefint jobb med att ställa om verksamheterna utifrån läget och hitta bra lösningar för våra besökare. Vi jobbar i två spår, samtidigt som renoveringar genomförs i våra simhallar har en förstudie om framtidens simhallar lämnats till kommunstyrelsen där fortsatta utredningar planeras. Hur det ska se ut är en större fråga, där ser vi att samtal med piteborna är en mycket viktig del, säger Elisabeth Lindberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Rutiner för återbetalning av årskort vid stängning av simhallar

Verksamheten planerar för att alltid kunna erbjuda en öppen simhall, men utifrån simhallarnas skick sker ibland oplanerade stopp som gör att det inte är möjligt. För att förtydliga vad som gäller vid stängning av en eller flera av kommunens simhallar har nämnden beslutat om rutiner för återbetalning vid stängning.

Piteå kommun har inte specifika årskort för de olika simhallarna utan årskorten gäller för bad i samtliga tre simhallar inklusive varmbadet i Öjebyn. Vid en stängning av enstaka simhallar hänvisas besökare till den simhall som är öppen. Nämnden beslutade att om samtliga tre simhallar inklusive varmbadet håller stängt mer än åtta veckor sammanhängande återbetalas årskortet.

Simhallarna i Piteå kommun har kraftigt subventionerade priser och har generellt sett låga priser för bad jämfört med andra kommuner. Priset för ett årskort är 800 kronor för vuxen och 340 kronor för ungdom. Det gäller för simhallarna i Öjebyn, Munksund och Hortlax.

Skärmförbud införs för ökad trygghet i simhallarna

Mobiltelefoner och surfplattor påverkar säkerhet och trygghet för de som badar i simhallarna. För att öka tryggheten har nämnden beslutat att införa skärmförbud i simhall, duschar och omklädningsrum. Det innebär att mobiltelefon, kamera, surfplatta eller liknande inte får användas i simhallen, de ska vara inlåsta i kläd- eller värdeskåp. Undantag kan göras vid behov och tillstånd ges då av chef för verksamheten. Förbudet gäller inte på utebad, där kan besökare fotografera/filma sig själv och sitt sällskap.

- Det här är ett viktigt beslut för våra besökare, de ska känna sig trygga i simhallarna och veta att de kan besöka oss utan att bli filmade eller fotograferade, säger Malin Wikberg, enhetschef simhallar Piteå kommun.

För att få bada själv ska man vara minst 10 år och kunna simma

För att öka säkerheten i simhallarna har nämnden beslutat vad som gäller för att barn ska få bada utan att en vuxen följer med. Som vuxen ansvarar man alltid för att ha uppsikt över medföljande barn och alla besökare betalar entré. Barn under 10 år samt icke simkunniga oavsett ålder måste alltid ha sällskap av en vuxen person. För att barn ska få bada själv i simhallarna ska de klara ett simprov. Barnet ska, i en följd, simma 100 meter bröstsim och 50 meter ryggsim utan att påvisa allt för stor trötthet. Barnet ska även under det pågående kalenderåret ha fyllt eller fyller 10 år.

- Säkerhet och trygghet i våra simhallar är en jätteviktig fråga. Både skärmförbudet och förtydligandet kring vad som gäller när barn ska bada utan vuxens närvaro handlar om just det. Genom tydligare riktlinjer hoppas vi att det blir enklare för våra besökare och att vi ökar tryggheten och undviker olyckor, säger Elisabeth Lindberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Mer information om simhallarna finns på hemsidan, www.pitea.se/bad

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Elisabeth Lindberg

Elisabeth Lindberg

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden (S) Piteå kommun pitea.se

Relaterat innehåll