Gå direkt till innehåll
Från höstterminen 2025 kommer elever på Bygg- och anläggningsprogrammet att kunna söka lärlingsutbildning plåtslagare  Foto: Getty
Från höstterminen 2025 kommer elever på Bygg- och anläggningsprogrammet att kunna söka lärlingsutbildning plåtslagare Foto: Getty

Pressmeddelande -

Gymnasial lärlingsutbildning plåtslageri vid Bygg- och anläggningsprogrammet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att godkänna starten av ytterligare en gymnasial lärlingsutbildning. Den kommer att gälla i årskurs 2 för de elever som börjar på programmet höstterminen 2025. Då Strömbackaskolan inte erbjuder inriktningen plåtslageri kommer eleven utöver lärlingsplatsen i plåt studera en kompletterande utbildning på annan ort.

Plåtbranschen är i stort behov av utbildad personal och vid programråd har de uttryckt ett stort intresse för gymnasial lärlingsutbildning inom plåtslageri. Branschen önskar att eleverna får vara hos dem på lärlingsutbildning under åk 2 och under åk 3 och företagen vill vara med och utbilda eleverna i verkliga arbetslivet.

- Vi har ett gott samarbete med aktuella företag inom Piteå kommun. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda lärlingsutbildning inom plåtslageri är att företagen är villiga att finansiera den kompletterande utbildningen. En lösning som branschen är öppen för. Behovet är stort och det finns mycket goda chanser till jobb för en utbildad plåtslagare, säger Annika Niklasson, gymnasiechef Strömbackaskolan.

Bygg- och anläggningsprogrammet vid Strömbackaskolan erbjuder i dagsläget lärlingsplatser inom glasmästeri, golvläggning, sprutmålare, ställningsbyggare och undertaksmontör. Finns intresse från elevernas sida att söka lärlingsplats inom dessa områden matchas eleven/eleverna för att studera som lärling på ett företag inom Piteå kommun. Aktuellt företag och lärare vid Strömbackaskolan beslutar då om eleven kommer att erbjudas en lärlingsplats. Liknande upplägg kommer att gälla för plåtslagare.

Fler lärlingsutbildningar i samarbete med näringslivet

Strömbackaskolan har utvecklat sitt samarbete med olika branscher och har lärlingsutbildningar inom flera program. Förutom Bygg- och anläggningsprogrammet har Försäljnings- och serviceprogrammet ett väl fungerande samarbete med handeln i Piteå. Restaurang- och livsmedelsprogrammet startar lärlingsutbildning i nära samarbete med Piteås restauranger med start i årskurs tre för de elever som börjar höstterminen 2024.

- Det är viktigt att vi kan möta näringslivets behov av kompetens, lärlingsutbildningar är en del i det. För eleverna innebär det att de får sin utbildning i arbetslivet nära framtida arbetsgivare, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för branschens kompetensförsörjning. Ett vinnande koncept, säger Anton Li Nilsson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden.

Kontakt:
Anton Li Nilsson, ordförande Barn och utbildningsnämnden
Anton.nilsson@pitea.se

Annika Niklasson, gymnasiechef, Strömbackaskolan
annika.niklasson@pitea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Relaterat innehåll