Gå direkt till innehåll
Piteå är en trygg plats att bo och leva på.   Foto: Maria Fäldt
Piteå är en trygg plats att bo och leva på. Foto: Maria Fäldt

Pressmeddelande -

Det är tryggt att bo i Piteå

Piteborna tycker generellt sett att Piteå är en trygg plats att bo, leva och vistas i. Det visar SCB:s stora medborgarenkät för 2023. Enkäten ger svar på vilken känsla och upplevelse medborgarna har, inte hur det faktiskt ligger till. Glädjande nog bekräftas resultaten även av polisens statistik. Piteå ÄR en trygg stad.

I jämförelse med landets övriga kommuner så placerar sig Piteå bland de 25 procent bästa kommunerna i de allra flesta frågorna som rör trygghet och de frågor som piteborna rankar lägre ligger fortfarande i den övre halvan. Skillnaderna i jämförelse med riket är statistiskt säkerställda.

- Resultaten i enkäten skiljer sig inte mycket mot tidigare år. Siffrorna går lite upp och ner på olika områden men det är små förändringar och ingenting som sticker ut, säger Linda Lasu, utvecklingsstrateg och samordnare för Piteå kommuns brottsförebyggande arbete.

- Trygghet borde vara en fundamental rättighet för alla medborgare. Att vi lever i en allt mer otrygg värld är obehagligt och hemskt, men att Piteå är en trygg plats att bo på gör oss än mer attraktiv som kommun att bo i. Som kommun är det till vår fördel, även om vi också är en del av en global värld där säkerheten tyvärr blivit en av de största frågorna i vår samtid, säger Kata Nilsson, kommunalråd.

Äldre kvinnor upplever sig mer otrygga

Som tidigare år är otryggheten störst bland kvinnor när det gäller upplevelsen när de vistas utomhus. Känslan av otrygghet ökar när det är mörkt ute och extra mycket bland äldre kvinnor. Det finns dock ingenting i brottsstatistiken som stödjer detta.

- Hela undersökningen bygger på hur individer upplever Piteå. Det är väldigt tråkigt om äldre kvinnor upplever sig så pass otrygga att de kanske begränsar sina liv, säger Linda Lasu.

Andra resultat som kan nämnas är att piteborna anser att polisens närvaro är mycket bra och att den dessutom har ökat något. Där ligger Piteå på 7:e plats i landet. Det är också fler som reagerar på ”störande trafik med motorfordon” jämfört med tidigare år även om siffrorna inte är särskilt höga.

Ny lag om brottsförebyggande arbete

Sommaren 2023 kom en ny lag som säger att alla kommuner har ett ansvar för brottsförebyggande arbete och är skyldiga att bland annat ta fram en lägesbild och en åtgärdsplan.

Det är egentligen inget nytt för Piteå kommun som har jobbat med brottsförebyggande arbete under lång tid. Här finns ett väl etablerat samarbete med olika viktiga brottsförebyggande aktörer som polisen, PiteBo, näringslivet, skolan, socialtjänsten och andra berörda förvaltningar.

Prioriteringarna för det brottsförebyggande arbetet i kommunen under åren 2023-2025 är som tidigare barn, ungdomar och unga vuxna samt ”trygga miljöer” där fokus ligger på att minska våldsbrott, våld i nära relation, mot barn och särskilda grupper. Under ”trygga miljöer” hamnar också trafikbrott.

gesbilden visar på låg brottslighet

Vid kommunstyrelsens sammanträde i slutet av april presenterades en färsk lägesbild där resultaten från SCB-enkäten ingår som en viktig del tillsammans med lokal statistik samt resultat från den nationella trygghetsundersökningen som genomförs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Lägesbilden visar att Piteå har låg brottslighet och per definition inte heller har några utsatta områden. Det enda område där Piteå sticker ut är narkotika.

- Där ligger vi över rikssnittet och det är lite oklart varför. En orsak kan vara att kommunen är en transitkommun där mycket narkotika passerar och att polisen i Piteå har resurser som kan arbeta mot just denna brottstyp, vilket gör att det blir många tillslag, säger Linda Lasu.

Den åtgärdsplan som ligger till grund för det brottsförebyggande arbetet ska nu uppdateras utifrån den aktuella lägesbilden.

Framtiden – spaningar och utmaningar

En av framtidens stora utmaningar är den organiserade brottsligheten. Brott mot kommuner med såväl välfärdsbrott som otillåten påverkan ökar. Det gör även brott riktade mot näringsidkare så som organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. En stor del har dessutom flyttat ut på nätet.

- Vi har redan nu stor nätbrottslighet och ingen vet riktigt hur AI kommer att påverka den typen av brott i framtiden, säger Linda.

Piteåpolisen ser att det är viktigt att hålla koll på brott i skolan. Fler brott i skolan ger oftast fler brott ute i samhället i framtiden. Människohandeln tros öka kopplat till den samhällsomvandling som pågår.

En något motsägelsefull utmaning för det brottsförebyggande arbetet är det faktum att Piteå har en så låg brottslighet.

- Hur ska man lyckas få resurser avsatta till ett brottsförebyggande arbete när man har låg brottslighet, särskilt i besparingstider? Men - det är ju trots allt ett kärt bekymmer, säger Linda.

Kontakt
Linda Lasu, utvecklingsstrateg, tel. 0911-69 60 17, e-post linda.lasu@pitea.se
Kata Nilsson, kommunalråd, tel. 0911-69 60 02, e-post kata.nilsson@pitea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Relaterat innehåll