Gå direkt till innehåll

Kategorier: samarbete

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

Foto: Getty Images

Omställning till en långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Piteå kommun får statliga medel, 650 000 kr, för att arbeta med omställningen till den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att socialtjänsten ska arbeta ännu mer förebyggande för att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Socialtjänsten ska också ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv och vara mer lättillgänglig.

EU-medel finansierar förstudie om framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Piteå kommun har beviljats drygt 200 000 kr ur den Europeiska socialfonden+ för att genomföra en förstudie om framtidens kompetensförsörjning. All tillsvidareanställd vård och omsorgspersonal samt månadsvikarier kommer delta i studien, cirka 1300 personer. Förstudien beräknas vara klar till sommaren och resultatet blir underlag för att ansöka om medel från EFS+ för ett större projekt.

Ur VR-utbildningen Första hjälpen som socialtjänstens vård- och omsorgspersonal kommer prova.  Foto: Warpin Reality och Svenska Röda Korset

Första hjälpen i VR – Socialtjänsten provar ny utbildning

Socialtjänsten fortsätter sin digitala utbildningsresa inom vård och omsorg; nu provar fyra verksamheter Warpins och Svenska Röda Korsets utbildning i första hjälpen i VR. Tanken är att alla medarbetare som idag har tillgång till VR-utbildningen i förflyttningsteknik ska få möjlighet att prova. Utbildningen innehåller realistiska scenarion och användaren får öva olika moment för att rädda liv.

Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verksamheten.

Kulturskolan i Piteå ska vara avgiftsfri och till för alla unga

Den politiska ledningen i Piteå kommun vill bredda kulturverksamheten för barn och unga samt flytta den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan. I förslaget ingår också att byta namn till Kulturskolan i Piteå. Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verk

Visa mer