Gå direkt till innehåll

Kategorier: ett piteå för alla

Det finns mycket kvar att göra i Piteå inom jämlikhet och integration.

Piteå! Tillsammans kan vi bli bättre på jämlikhet och integration

Piteå kommun är en av få MR-kommuner* i landet. Kommunens medarbetare har utbildats i mänskliga rättigheter. Piteå fick dessutom många nya pitebor i samband med flyktingströmmen 2015. Trots det har Piteå stora utmaningar kvar inom jämlikhet och integration visar SCB:s medborgarundersökning. Glädjande är dock att nio av tio pitebor tycker att "här kan man man vara den man är och leva det liv man".

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

Foto: Getty Images

Omställning till en långsiktigt hållbar, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Piteå kommun får statliga medel, 650 000 kr, för att arbeta med omställningen till den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att socialtjänsten ska arbeta ännu mer förebyggande för att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Socialtjänsten ska också ha ett tydligare jämställdhetsperspektiv och vara mer lättillgänglig.

Förslag om att ansöka om att bli samisk förvaltningskommun fick stöd i kommunstyrelsen under måndagen.     Foto: Getty images

Ansökan om att bli samiskt förvaltningsområde aktuellt – beslut i kommunstyrelsen under måndagen

Under måndagen beslöt kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget att ansöka om att bli ett samiskt förvaltningsområde. Idag är sex av länets kommuner samiska förvaltningsområden, vilket innebär en tydlig viljeinriktning att arbeta för att bevara den samiska kulturen och språket. Nu ska ärendet upp i kommunfullmäktige i februari som fattar beslut i frågan.

Visa mer