Gå direkt till innehåll

Ämnen: Barn, ungdom

Ulrika Hedberg Foto Ulrika Hedberg

Markhotellet på Öjebyn Agro Park startar upp spännande pilotprojekt för att stärka lokal grönsaksproduktion i skolkök och på restauranger

Markhotellet på Öjebyn Agro Park startar två pilotprojekt för att främja lokal grönsaksproduktion i skolkök och restauranger. Projekten syftar till att öka intresset för närproducerade grönsaker hos både vuxna och barn. Samarbeten med skolor, förskolor och restauranger ska främja hållbar och lokalt förankrad livsmedelsproduktion.

Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget för 2025 beslutades vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har antagit strategisk plan för 2025–2027 och årsbudget för 2025. Den strategiska planen utgår från nämndens prioriterade områden; kvalitet, kompetensförsörjning samt investeringsplan/skolstruktur. I planen beskrivs vilka verksamhetsförändringar nämnden ser den kommande treårsperioden samt kostnader kopplat till dessa.

Sven-Gösta Pettersson, socialnämndens ordförande, Ewa Karlsson Sjölander, verksamhetsutvecklare, och Eva Börjesson Öman, socialchef, var alla nöjda med mässdagarna. Foto: Helene Markström

Framtidens socialtjänst i fokus under årets kvalitetsmässa

I veckan har Socialtjänsten genomfört sin kvalitetsmässa på Studio Acusticum under två dagar. Mässan genomförs vartannat år och innehåller ett fullspäckat program med föreläsningar och utställare. Här får socialtjänstens personal möjlighet att träffas, dela kunskap och inspireras av varandras verksamheter. Syftet med mässan är att främja utveckling genom att uppmärksamma förebilder och goda idéer.

Utställningen med barnens berättelser och självporträtt kommer att visas den 8-21 april på Piteå stadsbibliotek.

Framtiden tar form: Fjärdeklassare ställer ut på Piteå stadsbibliotek

Tillsammans med kommunens konstpedagog och barnbibliotekarier på Piteå stadsbibliotek har elever i årskurs 4 utforskat framtiden genom skrivande och konstnärligt skapande. På temat "Vad blir jag känd för när jag blir stor?" har eleverna fått möjlighet att fantisera fritt och uttrycka sig genom text och bild. De har resulterat i en utställning som ställs ut den 8-21 april på Piteå stadsbibliotek.

Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verksamheten.

Kulturskolan i Piteå ska vara avgiftsfri och till för alla unga

Den politiska ledningen i Piteå kommun vill bredda kulturverksamheten för barn och unga samt flytta den organisatoriska hemvisten för Musik- och Dansskolan. I förslaget ingår också att byta namn till Kulturskolan i Piteå. Genom att göra verksamheten avgiftsfri vill Socialdemokraterna och Centerpartiet säkerställa att även barn till föräldrar som kanske tidigare inte haft råd ska kunna delta i verk

Skolans kvalitetsrapporter är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och viktiga underlag i utvecklingsarbetet. Foto: Bildbank

Kvalitetsrapport visar på hög måluppfyllelse i skolan och ger riktning i det fortsatta utvecklingsarbetet

Utbildningsförvaltningen tar årligen fram kvalitetsrapporter som en del i systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten Barn och unga – vår framtid, visar att skolan har en hög måluppfyllelse kring de flesta av målen. Den identifierar också vilka behov som finns, inför läsåret 2023 och 2024 är framför allt studiero och närvaro utpekade utvecklingsområden.

Visa mer