Gå direkt till innehåll

Ämnen: Politik

Det finns mycket kvar att göra i Piteå inom jämlikhet och integration.

Piteå! Tillsammans kan vi bli bättre på jämlikhet och integration

Piteå kommun är en av få MR-kommuner* i landet. Kommunens medarbetare har utbildats i mänskliga rättigheter. Piteå fick dessutom många nya pitebor i samband med flyktingströmmen 2015. Trots det har Piteå stora utmaningar kvar inom jämlikhet och integration visar SCB:s medborgarundersökning. Glädjande är dock att nio av tio pitebor tycker att "här kan man man vara den man är och leva det liv man".

Ulrika Hedberg Foto Ulrika Hedberg

Markhotellet på Öjebyn Agro Park startar upp spännande pilotprojekt för att stärka lokal grönsaksproduktion i skolkök och på restauranger

Markhotellet på Öjebyn Agro Park startar två pilotprojekt för att främja lokal grönsaksproduktion i skolkök och restauranger. Projekten syftar till att öka intresset för närproducerade grönsaker hos både vuxna och barn. Samarbeten med skolor, förskolor och restauranger ska främja hållbar och lokalt förankrad livsmedelsproduktion.

Visa mer