Gå direkt till innehåll
Hanna Classon, socionom i skolan, finns nära tillhands för eleverna. Foto: Maria Fäldt
Hanna Classon, socionom i skolan, finns nära tillhands för eleverna. Foto: Maria Fäldt

Pressmeddelande -

Trygghet och studiero i skolan - en rättighet

Enligt skollagen har alla elever rätt till trygghet och studiero. Alla landets skolor arbetar därför med trygghet och studiero, men på lite olika sätt. I Piteå kommun har bland annat alla elevhälsoteam en socionom i skolan. Arbetssätten skiljer sig dock åt beroende på förutsättningar som exempelvis antal skolor som hör till teamen.

På Pitholmsskolan får man år efter år får ett jämnt och bra resultat i sina trygghetsenkäter så vi hälsade på hos rektorn Christoffer Backlund och Hanna Classon som arbetar som socionom i skolan för att få veta mer om hur de jobbar för att skapa trygghet och studiero för sina elever.

Tydliga rutiner

Christoffer berättar att förutsägbarhet är en viktig faktor. Det blir helt enkelt lugnare och tryggare när eleverna vet vad som gäller.

- Varje dag behöver se ungefär likadan ut. Eleverna ska veta när lektioner börjar och slutar, vad som ska göras och när, vilken lokal de ska vara i och vilken sittplats dom har. Därför har våra elever exempelvis fasta platser och vid varje lektion ska det finnas information om tider och vad som ska göras på tavlan, säger han.

Hannas närvaro är också en del av förutsägbarheten. Pitholmsskolan har fördelen att man har två skolor i en; både mellanstadium och högstadium, vilket gör att Hanna är stationerad på en och samma plats och kan finnas tillgänglig för eleverna alla veckans dagar.

Frågor runt trygghet och studiero berör samtliga, det är alla på skolan överens om.

- Tonåringar vill gärna hänga med vuxna och jag hävdar bestämt att man aldrig kan ha för många vuxna i skolan. Alla klickar inte inte med alla så därför är det viktigt att det finns olika personer som man kan vända sig till, säger Hanna.

Det är dock Hanna som är navet i arbetet. Hon har ett brett uppdrag där hon bland annat ska vara en länk mellan mentorer och elever, arbeta både förebyggande och reaktivt samt fånga upp det som händer, främst i skolan men även på fritiden.

- Om det är något som hänt på fritiden som påverkar eleverna på skoltid så behöver vi också ta tag i det. Då får jag ”rota” lite, säger hon.

Hand i hand med värdegrund

Arbetet med att skapa trygghet och studiero går hand i hand med värdegrundsarbetet. På Pitholmsskolan arbetar man tematiskt med värdegrundsfrågorna fyra gånger per år. I sjuan handlar det om respekt, studiero, vad våld egentligen är och åskådarperspektivet. I åttan går man igenom hänsyn och respekt, identitet, diskriminering och sociala media. I årskurs nio diskuterar man normer, könsnormer och grupptryck. Utöver skolans arbete kommer även Piteå församling in och arbetar med liknande frågor på temat vänskap, olika är bra, självspegling och sociala media.

- Kontinuitet är också jätteviktigt. Eleverna kan ibland tycka att det pratas så mycket om värdegrund men då svarar vi att det är så pass viktigt att vi borde prata om det ännu mer, säger Christoffer.

Sedan fem år tillbaka så manifesterar Pitholmsskolan hur viktig det här är genom att både elever, föräldrar och lärare får sätta handavtryck eller tumavtryck (föräldrar) på en stor tavla för att ”skriva under” på vår värdegrund. Tavlan hänger i uppis som en daglig påminnelse. Man delar även ut ett värdegrundspris årligen. Priset tilldelas en elev från årskurs 9 som kan definieras som en ”social lägereld”.

Kontakt
Christoffer Backlund, rektor Pitholmsskolan
0911-69 66 21

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se