Gå direkt till innehåll
Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden är antagna. Visionsskiss: Norconsult
Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden är antagna. Visionsskiss: Norconsult

Pressmeddelande -

Stora kliv framåt för detaljplanerna Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden

Ett stort steg har tagits i arbetet med att utvidga Piteå österut. Detaljplanerna för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj.

Piteå kommun har kommit långt i arbetet med att utveckla området för Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden. Två nya, attraktiva bostadsområden med ett unikt läge – några minuters cykelfärd till stadskärnan, ett stenkast till golf- och padelbana samtidigt som skogen och vattnet ligger runt hörnet!

Strömnäsbacken etapp 2 möjliggör för ca 440 nya bostäder i form av lägenheter och centrumfunktioner. Målet är att skapa en levande stadsdel som erbjuder allt från moderna boenden till naturnära rekreationsområden.

Pitholmshöjden möjliggör för cirka 200 bostäder, inklusive villor, rad- och flerbostadshus. Området kommer också att inkludera viktiga samhällsfunktioner som en skola, idrottshall och en förlängning av Svartuddsvägen.

Gemensamt för de två bostadsområdena är att vardagslivet ska vara enkelt för de boende och att det ska vara lätt att leva hållbart – för både individ, samhälle och för miljön. Utgångspunkt i planeringsarbetet har varit människa, miljö och en hållbar livsstil. Skogen runt omkring bevaras tillsammans med andra fina naturvärden.

Fortsatt arbete

Detaljplanerna har tidigare ställts ut för samråd och granskning där kommunen fått med sig viktiga inspel från medborgarna.

Kommunfullmäktige har den 27 maj beslutat att anta detaljplan för Strömnäsbacken etapp 2 samt detaljplan för Pitholmshöjden. När detaljplanerna vunnit laga kraft, vilket tidigast kan ske cirka 3 veckor efter att kommunen tillkännagett beslutet samt meddelat länsstyrelsen antagandebeslutet, fortsätter arbetet.

– Planerna är bland de största detaljplanerna kommunen arbetat med. För Strömnäsbacken etapp 2 har arbetet skett i tät och bra dialog med de exploatörer som ska bygga de framtida bostäderna på området. För Pitholmshöjden är målsättningen att släppa villatomterna i tomtkön 2025 vilket känns mycket bra, säger Jessica Nilsson, projektledare samt tf enhetschef Mark och exploatering.

Upphandling av entreprenör som ska bygga infrastruktur, gator och ledningar, i området pågår. Projektet kommer utföras som en samverkansentreprenad där Piteå kommun, PIKAB-bolagen och entreprenören ska arbeta tätt tillsammans för att gemensamt driva projektet så effektivt som möjligt.

– Piteå är i en spännande och dynamisk utvecklingsfas. Vi behöver bli fler, och Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden ger förutsättningar för moderna och hållbara bostadsområden där medborgarna kan trivas och utvecklas. Jag ser med förväntan fram emot att dessa planer blir verklighet, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades också att ändringar i befintlig utbredning av verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver göras för att anpassa till kommande byggprojekt och utökad befolkning inför Strömnäsbacken etapp 2 och Pitholmshöjden.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Jessica Nilsson

Jessica Nilsson

Samhällsutvecklare samhällsutveckling, stadsutveckling, projekt 0911-69 61 81
Patric Lundström

Patric Lundström

Kommunalråd Piteå kommun (S) Piteå kommun 0911-69 60 02 Pitea.se Kommunstyrelsen

Relaterat innehåll