Gå direkt till innehåll
I förslag till budget för 2025 prioriteras barns skolmiljö .    Foto: Getty Images
I förslag till budget för 2025 prioriteras barns skolmiljö . Foto: Getty Images

Pressmeddelande -

Skolan och socialtjänsten prioriteras i förslag till budget för 2025

Vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen var förslag till strategisk plan för 2025-2027 och budget 2025 en viktig punkt på dagordningen. I majoritetens förslaget ingår flera satsningar inom skolan, samtidigt som sparbetinget för barn- och utbildningsnämnden plockats bort. Socialnämnden har kvar sparkrav på 1 procent, men får samtidigt en betydligt ökad ram för sin verksamhet.

Inför 2024 valde koalitionspartierna S och C att lägga en budget med ett beräknat underskott på 116 miljoner kronor. Underskottet lades då för att skydda verksamheterna och säkerställa att kostnadsökningar till följd av inflationen inte skulle tvinga nämnderna att göra stora kortsiktiga besparingar.

Nu när förslaget till budget 2025 är genomarbetat har det ekonomiska läget förbättrats något, vilket ger ett större utrymme för satsningar där skolan och socialtjänsten kommer att prioriteras.

Barn- och utbildningsnämnden undantas från sparbetinget. Vidare föreslås ytterligare investeringar i skolbyggnader, bland annat Solanderskolan i Öjebyn, skolan i Böle samt skolan i Sjulnäs.

- Vi har i kommunen ett antal skolor, byggda ungefär samtidigt, som har ett stort reinvesteringsbehov och det tar vi nu tag i. Vi har därför en budget där vi satsar på våra barns lärandemiljö och våra pedagogers arbetsmiljö. Sen är det förstås fler skolor som vi behöver agera på längre fram men redan nu höjer vi tempot, säger Anton Li Nilsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Socialnämnden har uppvisat stora underskott i många år. De får nu en betydligt ökad budgetram, men undantas inte av sparbetinget då man också behöver finna sätt att förhindra fortsatta underskott.

Investeringar för 400 miljoner

Förslag till budget 2025 innehåller många satsningar utöver investeringar i skolmiljöer. Sammanlagt föreslås investeringar på cirka 400 miljoner kronor för 2025.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås medel för att kunna göra omfattande ombyggnationer på LF Arena utöver den redan planerade nya ishallen. Även budgeten för föreningsbidrag föreslås öka med 15 procent.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få medel för fortsätt arbete med att utvidga staden österut. Så sent som i slutet av maj beviljades nya detaljplaner för Strömnäsbacken och Pitholmshöjden som tillsammans kommer att tillskapa 640 nya bostäder.

- Ekonomin bedöms återhämta sig succesivt, så nu siktar vi på ett nollresultat för 2025 för att sedan successivt öka med 1 procentenhet årligen de kommande åren. Med den här budgeten bygger vi både framtidens trygga och hållbara Piteå samtidigt som vi tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande (s).

Vision 2050 visar riktningen framåt

Arbetet med förslag till ny vision, strategier och värdegrund har under våren 2024 varit ute på remiss till samtliga politiska partier och olika grupperingar. Därefter har förslaget bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in.

Visionen ska dels utgöra kommunens styr- och ledningssystem. Det ska också ligga till grund för det vi – i olika sammanhang – visar upp och berättar om Piteå som plats. Syftet är att väcka intresse och attrahera både nya pitebor och företag. I budgetförslaget föreslås att 3 miljoner kronor tilldelas för fortsatt arbete inom ramen för Vision 2050.

Vid mötet var det majoritetens förslag till strategisk plan 2025-2027 och budget 2025 som fick kommunstyrelsens stöd. Även delar av oppositionen hade inkommit med ett eget förslag till budget 2025.

Förslaget till Vision 2025, som innehåller såväl vision, strategier som värdegrund, fick även det kommunstyrelsens stöd.

Beslut i båda ärendena fattas av kommunfullmäktige 24 juni.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Patric Lundström

Patric Lundström

Kommunalråd Piteå kommun (S) Piteå kommun 0911-69 60 02 Pitea.se Kommunstyrelsen
Anton Li Nilsson

Anton Li Nilsson

Ordförande i Barn-utbildningsnämnden och andre vise ordförande i Kommunstyrelsen (vikarie för Majvor Sjöund) 073-083 46 92