Gå direkt till innehåll
Parkeringsavgiften föreslås justeras uppåt med två kronor - den första ändringen på 20 år. Foto: Canva
Parkeringsavgiften föreslås justeras uppåt med två kronor - den första ändringen på 20 år. Foto: Canva

Pressmeddelande -

Piteå kommun utreder fråga om justering av parkeringsavgiften

Piteå kommun ska uppdatera sina riktlinjer för parkering, där en höjning av avgift är föreslagen. I diskussionen vid måndagens kommunfullmäktige lyftes även förslag att all parkering i stadskärnan ska vara avgiftsfri under en viss tid. Beslutet blev en minoritetsåterremiss för att utreda om och hur lång tid man kan ha avgiftsfritt även på gatuparkeringar i centrum, där det idag kostar från första timmen.

Det har gått över 20 år sedan Piteå kommun justerat parkeringsavgiften. En anledning till föreslagen justering är att kommunens kostnader stigit i takt med inflationen och emellanåt behöver avgifter justeras för att täcka kostnaderna. En annan anledning är att attraktiva parkeringar ska kunna bli tillgängliga för fler, eftersom parkeringsavgiften har en viktig roll i hur en parkering nyttjas.

Är avgiften för låg i förhållandet till parkeringens attraktion kommer beläggningsgraden att öka och ruljangsen minska. Den avgiftsfria parkeringstiden som erbjuds på de allra flesta parkeringar i centrum skulle inte beröras av justeringen, vilket fortsatt skulle ge möjlighet till avgiftsfri parkering under en begränsad tid.

– Parkeringsavgift skapar omsättning på attraktiva platser, ökar trafiksäkerheten och framkomligheten. Det är ett verktyg för att se till att fler platser blir lediga igen inom en rimlig tid och uppmuntrar till att välja mer hållbara färdsätt, säger Micael Kemi, chef gatuavdelningen, Piteå kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet i februari 2024 och under måndagens sammanträde i kommunfullmäktige var ärendet på agendan. Däremot skiftade ärendet fokus när förslag om gratis parkering i hela stadskärnan kom upp.

Fullmäktige fattade beslutet om en minoritetsåterremiss för att utreda möjligheterna om och hur lång tid man kan ha avgiftsfri tid på gatuparkeringar i centrum, där det idag kostar från första timmen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Micael Kemi

Micael Kemi

Avdelningschef Teknik och gator, Samhällsbyggnad 0911-69 69 57 pitea.se Trafik & gator