Gå direkt till innehåll
Ny taxa kommer underlätta för arrangörer.     Foto: pixabay.com
Ny taxa kommer underlätta för arrangörer. Foto: pixabay.com

Pressmeddelande -

Ny taxa för serveringstillstånd positivt för arrangörer

Piteå är en evenemangsstad, där arrangemang av olika slag duggar tätt – inte minst på sommaren. Vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen var förslag på revidering av taxan för tillfälliga serveringstillstånd på agendan. Syftet är att göra det enklare för föreningar, företag och arrangörer att servera alkoholhaltiga drycker till allmänheten i samband med olika evenemang. Förslaget fick kommunstyrelsens stöd, beslut fattas i kommunfullmäktige 24 juni.

Piteå kommun har hittills haft en högre avgift för tillfälliga alkoholtillstånd för allmänheten jämfört med andra kommuner. Det som har skiljt Piteås taxa jämfört med andra närliggande kommuner är att kunskapsprov och tillsyn ingått, utöver själva handläggningen.

I förslaget till revidering av taxan särskiljs handläggningen av ärendet, kunskapsprov och tillsyn. Fördelen med att särskilja posterna är att de som redan har ett aktuellt kunskapsprov inte behöver genomgå och betala för kunskapsprovet flera gånger.

- Det är den politiska majoriteten som drivit frågan för att underlätta för de som anordnar byafester, konserter, festivaler och annat som tillför attraktion till hela Piteå. Nu har vi utrett frågan och jobbat fram ett förslag som vi tror kommer vara till fördel för nöjeslivet i Piteå och på landsbygden, säger Ulf Sjödin, ordförande i miljö- och tillsynsnämnden.

I befintlig taxa har viss tillsynstid inrymts i ansökan, men nu bryts även den ut från taxan och kommer i stället tas ut i timdebitering i efterhand när tillsyn är utförd. Det innebär att avgift baseras på den faktiska tillsynstiden, inte en schablonavgift.

- Det blir mer rättvist eftersom det kan variera hur mycket tid en tillsyn tar, säger Åsa Wikman, avdelningschef miljö och hälsa.

Den reviderade taxan avser en paragraf i taxan för tillsyn och prövning av alkohol, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel. Slutgiltigt politiskt beslut fattas i kommunfullmäktige 24 juni och föreslås gälla till sista december 2028.


Kontakt

Ulf Sjödin, ordförande i miljö- och tillsynsnämnden, tel. 070-631 26 37, e-post ulf.sjodin@pitea.se
Åsa Wikman, avdelningschef miljö och hälsa, tel. 0911-69 60 08, e-post asa.wikman@pitea.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se