Gå direkt till innehåll
Fördjupad översiktsplan Öjebyn.
Fördjupad översiktsplan Öjebyn.

Pressmeddelande -

Fördjupad översiktsplan för Öjebyn antagen i kommunfullmäktige

Framtidens Öjebyn tar form med antagandet av den fördjupade översiktsplanen.

Som ett komplement till Översiktsplan 2030 antog kommunfullmäktige den 27 maj en fördjupad översiktsplan för Öjebyn. Planen visar en vision för ett Öjebyn där sammanlänkningen av ny och befintlig bebyggelse skapar en trygg och trivsam stadsdel med gröna miljöer för aktiviteter och avkoppling året runt. Den inkluderar flera nya bostadsområden, både centralt och vid natur och vatten, vilket möjliggör för ungefär 500 nya Öjebybor. Ett centralt verksamhetsområde föreslås omvandlas till tät centrumbebyggelse för att minska avstånden och möjliggöra fler attraktiva bostäder.

– Vi bygger vidare på Öjebyns styrkor och skapar en varierad boendemiljö med närhet till grönområden och samhällsfunktioner, vilket gör Öjebyn till en ännu mer attraktiv plats att leva och bo i, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Planen betonar även vikten av att bevara och förstärka Öjebyns rika kulturmiljö, som en integrerad del av stadsdelens utveckling. Barns behov av skola och förskola beaktas med utredningsområden för skola och förskolor, som förväntas rymma den planerade befolkningsökningen. Dessutom planeras strandnära områden göras mer tillgängliga för allmänheten genom fler entréer och förlängningen av Storstrandspromenaden.

– Genom att integrera ny bebyggelse med den befintliga strukturen skapar vi en levande miljö där stadsdelen knyts samman men där de befintliga styrkorna bevaras, säger Elin Lundgren, samhällsutvecklare på Piteå kommun.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Öjebyn har invånare och andra intressenter vid ett flertal tillfällen bjudits in att komma med synpunkter på arbetet. Det har bidragit till att forma och förbättra planen, även om det är viktigt att notera att det inte alltid är möjligt att tillgodose alla önskemål och åsikter, då människor kan ha olika perspektiv och prioriteringar.

– Den fördjupade översiktsplanen för Öjebyn är resultatet av ett omfattande arbete där kommunen har lyssnat på invånarnas synpunkter och tjänstemännens expertis. Det är en plan som balanserar samhällets framtida behov med bevarandet av Öjebyns unika karaktär, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Piteå kommun ser fram emot att arbeta tillsammans med invånare och andra intressenter för att förverkliga den fördjupade översiktsplanen för Öjebyn och bygga vidare på en levande, hållbar stadsdel för framtiden.


För mer information, kontakta

Elin Lundgren, samhällsutvecklare

073-084 90 81

Florian Steiner, stadsarkitekt

070-696 31 21

Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande

0911-69 60 02

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se