Gå direkt till innehåll
Slutputs och byggstäd pågår i tillbyggnaden på Christinaskolan – efter sommarlovet fylls byggnaden med elever.   Foto: Ann-Sofie Boman
Slutputs och byggstäd pågår i tillbyggnaden på Christinaskolan – efter sommarlovet fylls byggnaden med elever. Foto: Ann-Sofie Boman

Pressmeddelande -

Den "nya" Christinaskolan tar form

Om- och tillbyggnationerna av Christinaskolan går enligt plan. Inom kort inleds de tre sista etapperna i skapandet av en sammanhållen och modern skola för barn från förskoleklass till årskurs nio. Redan efter sommarlovet flyttar vissa verksamheter in i sina nya lokaler och i augusti 2025 hälsas Christinaskolans samtliga eleverna välkomna till nya fräscha skollokaler när höstterminen startar.

De första tankarna på Christinaprojektet började spira redan 2016. Idén var att bygga ut och utveckla Christinaskolan till en skola från förskoleklass till årskurs nio, att riva Norrmalmskolan som redan då sett sina bästa dagar och att därefter nyttja ytorna för bostadsbyggande.

Idag har satsningen kommit en bra bit på väg, framför allt den del som handlar om Christinaskolan. Åtta etapper är genomförda eller pågår, där bland annat nytt uppis, nytt kök och ny matsal, nya lokaler för elevhälsan, AST-klass samt delar av anpassade grundskolan, slöjd och hemkunskapssalar samt Christina Kultur ingår. Här ingår också åtgärder på bibliotekets tak som planerar genomföras 2025.

- Om- och tillbyggnation av Christinaskolan är ett stort och komplext projekt. Genom att dela in det i etapper har vi kunnat hålla ner kostnader för ersättningslokaler och verksamheten har kunnat bedrivas parallellt med byggnationerna, säger Jan Ställ, förvaltningschef fastighets- och serviceförvaltningen.

- Det har hittills fungerat jättebra, mycket tack vare skolans personal som hanterat det bra och kommit med värdefulla inspel under byggtiden, säger Jenny Bergman, projektsamordnare vid utbildningsförvaltningen.

I vår drar de tre slutliga etapperna i gång – mellanstadiet, högstadiet och markarbeten. Utöver nya ytskikt, belysning, ventilation och liknande, handlar det också om tre nya entréer för mellanstadiet, en ny entré och ett par nya klassrum för högstadiet samt brandåtgärder likväl som förbättrad skolgård och utemiljö för både låg-, mellan- och högstadiet.

- Utemiljöerna kommer att förbättras väsentligt med ny och mer lekutrustning, ytor för bollsport, multiarena och grönytor. Det blir även en säkrare trafikmiljö för eleverna eftersom vi skiljt trafik från de miljöer där barn kommer att befinna sig, säger Jenny Bergman.

Upphandling för fortsatt bygge klar
Upphandlingen för de återstående etapperna är nu klar och det blir Ekspjuth Bygg AB som vann upphandlingen till ett värde av 32.380.000 kronor.

- Det var bra konkurrens och en bra prisbild i anbuden. Nu ser vi fram emot byggstart i maj, säger Jan Ställ.

Den sammanlagda kostnaden för den om- och tillbyggda skolan ligger på 173 miljoner kronor. Resultatet blir en modern skola för 860 elever med funktionella lokaler, en sund inomhusmiljö, bra utemiljöer och en trygg trafiksituation.

- Inomhusmiljön är viktig, det är ju barnens och personalens arbetsplats. Vid ombyggnationen tar vi även speciell hänsyn till barn med NPF-diagnoser – det gäller bland annat i färgsättning, tillskapande av grupprum och möjlighet att äta mer avskilt i mindre rum i matsalen som är viktigt för elever som har koncentrationssvårigheter och behöver en lugnare miljö. Nu hoppas vi att arbetet fortsatt går enligt plan, så eleverna kan komma till en helt färdig skola nästa höst, säger Jenny Bergman.

Fakta
Christinaskolan är en del i det omfattande samhällsutvecklingsprojektet Christinaprojektet. Utöver om- och tillbyggnad av Christinaskolan ingår även rivning av den uttjänta Norrmalmskolan samt skapa förutsättningar för nya stadskvarter med bostäder och verksamhetslokaler på den yta där Norrmalmskolan finns idag. Besök webbsida för mer info, länk nedan.

Kontakt
Jan Ställ, förvaltningschef fastighets- och serviceförvaltningen, tel. 0911-69 61 40, e-post jan.stall@pitea.se
Jenny Bergman, projektsamordnare utbildningsförvaltningen, tel. 0911-69 62 27, e-post jenny.bergman@pitea.se

Vid önskemål om visning, kontakta Agneta Nilsson Vaara, projektledare fastighets- och serviceförvaltningen, tel. 0911-69 79 03,
e-post agneta.nilssonvaara@pitea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se