Gå direkt till innehåll
Kyrkparkeringen får fortsatt två avgiftsfria timmars parkering. Det beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden på onsdagen.
Kyrkparkeringen får fortsatt två avgiftsfria timmars parkering. Det beslutades i Samhällsbyggnadsnämnden på onsdagen.

Pressmeddelande -

Beslut i Samhällsbyggnadsnämnden om kyrkparkeringen – två timmars avgiftsfri parkering fortsätter att gälla

Förslaget att ta ut avgift från första timmen på kyrkparkeringen behandlades i Samhällsbyggnadsnämnden i januari månad. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för att få mer underlag kring hur beslutet påverkar omkringliggande verksamheter och öppna upp för dialoger med näringslivet. Med avstamp utifrån ett välarbetat underlag från förvaltningen och en samlad bild av dialogen i olika forum tog Samhällsbyggnadsnämnden på onsdagen beslut om att två timmars avgiftsfri parkering fortsätter att gälla på kyrkparkeringen.

Det finns många delar i bakgrunden till förvaltningens förslag om att avgiftsbelägga kyrkparkeringen från första timmen. Samhällsbyggnad ser att beläggningen på parkeringen har ökat markant de senaste åren och det börjar gå mot mer och mer fullbelagt under dagarna – detta trots att andra parkeringar i närheten har gott om utrymme med flera lediga platser. Förvaltningen framhåller i förslaget att det är viktigt att få till en bra ruljangs och en bättre balans av nyttjande på parkeringarna i centrala stan. Förslaget skulle öka intäkterna för att täcka upp ökade kostnader för vägunderhåll och kollektivtrafik. Förvaltningen skriver också att befintliga parkeringsterminaler som registrerar avgiftsfri tid snart är uttjänta och de klarar inte av att behandla både registrering av avgiftsfri och avgiftsbelagd tid. Om avgift tas ut från första timmen kan betalautomater användas i stället för parkeringsterminalerna.

Öppna upp för dialog

Förvaltningen har jobbat vidare med frågan om kyrkparkeringen efter januari månads nämndsmöte för att öppna upp för dialog med närliggande verksamheter och näringslivet i stort. Kontakt med verksamheter som ligger i närheten av parkeringen har tagits och verksamheterna har uppmanats att skicka in sina synpunkter och tankar. Företagarna Piteå bjöd också in till möte mellan företagen i Piteå och Samhällsbyggnad med syfte att beskriva bakgrunden till förslaget och öppna upp en dialog kring det.

– Piteå kommun och näringslivet för dialog i många olika forum och det är viktigt att lyssna av deras perspektiv. Det blev ett bra möte där Samhällsbyggnad förklarade bakgrunden och syftet med förslaget och fick igång en bra dialog kring det, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Magnus Nyström säger att han är mycket nöjd med det arbete som förvaltningen gjort efter nämnden i januari. Det tillsammans med samtalen kring förslaget i övriga forum har givit nämnden en bra bild av hur det tagits emot av näringsliv och medborgare. Den bilden har legat till grund för nämndens beslut som blev att inte avgiftsbelägga kyrkparkeringen från första timmen.

– Nu har vi lyssnat av hur samtalet kring förslaget sett ut i olika sammanhang. Vi väljer att gå på upplevelsen av hur förslaget tagits emot av allmänhet och näringsliv, och då blir det att behålla två timmars avgiftsfri parkering på kyrkparkeringen även fortsättningsvis, säger Magnus Nyström

Han konstaterar att det än en gång visat sig att parkeringsfrågor engagerar Piteborna. Magnus Nyström framhåller också att erbjuda avgiftsfri parkering två timmar i stadskärnan är en bra service för medborgare och besökare. Det är unikt för många som kommer hit från andra städer, vilket främjar Piteå som handelsstad.

– Tiden är inte rätt just nu för att klubba igenom förslaget, men om förutsättningarna ser annorlunda ut i framtiden är Samhällsbyggnadsnämnden inte främmande för att titta på frågan om kyrkparkeringen igen. Det här innebär att vi tillsammans med förvaltningen jobbar vidare med att hitta andra vägar inför budgetåret 2025, säger Magnus Nyström.

Översyn av riktlinjer för parkering

Under februari månads nämnd behandlades ett till parkeringsärende. Samhällsbyggnad har gjort en översyn av riktlinjerna som gäller avgifter för parkering. Avgiften för parkering på gatumark i Piteå kommun har inte justerats på över 20 år. Kostnad för parkering har en viktig roll för hur en parkering nyttjas. Är avgiften för låg i förhållandet till parkeringens attraktivitet kommer beläggningsgraden att öka och ruljangsen minskar. Detta kan medföra negativa konsekvenser, till exempel att söktrafiken efter parkeringsplats ökar.

I de nya riktlinjerna som bordlades förra nämndsmötet men som nu blev aktuella igen är grunden att parkeringstaxan föreslås höjas från 13 kronor till 15 kronor per timme. Samhällsbyggnadsnämnden står bakom förslaget och skickar ärendet vidare till Kommunfullmäktige att besluta om att anta de nya riktlinjerna.

– Beslutet om kyrkparkeringen innebär att inför budgetåret 2025 kan vi komma att se över ambitionssänkningar inom områden där dessa intäkter skulle kompensera budgetunderskott. Ökade kostnader hanteras antingen med ökade intäkter eller sänkt ambitionsnivå men vi är positiva till att nämnden står bakom förslaget om att höja parkeringstaxan. Sättet att hantera en jämnare parkeringsbeläggning är via taxor men när det gäller kyrkparkeringen får vi arbeta vidare med den frågan och hitta andra sätt, säger Micael Kemi, avdelningschef gatuavdelningen.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Magnus Nyström

Magnus Nyström

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (S) Piteå kommun 070-609 67 90 pitea.se samhällsbyggnadsnämnden
Micael Kemi

Micael Kemi

Avdelningschef Teknik och gator, Samhällsbyggnad 0911-69 69 57 pitea.se Trafik & gator