Gå direkt till innehåll
Gunny Hägg, Margot Åström Strand, Solveig Bergman, Birgitta Marklund, Ulla Christoffersson Foto: Petter Häggkvist
Gunny Hägg, Margot Åström Strand, Solveig Bergman, Birgitta Marklund, Ulla Christoffersson Foto: Petter Häggkvist

Pressmeddelande -

Beslut fattat om lönetillägg för 67+ för Piteå kommuns medarbetare

Kompetensförsörjning är en av kommunens svåraste utmaningar. När det inte finns personer att rekrytera behöver kommunen arbeta på olika sätt för att behålla befintlig personal. Från och med 1 juni erbjuder Piteå kommun ett rejält lönetillägg till medarbetare som väljer att fortsätta jobba längre än det år de fyller 67 år.

Redan idag har vi ett stort behov av både fast personal och vikarier, främst inom skola och omsorg. Men behovet finns även inom andra yrkeskategorier som på ett tydligt sätt konkurrerar om arbetskraften i vår glödheta region.

Att sträva efter att förlänga arbetslivet är en insats i arbetet för att klara kompetensförsörjningen och kunna täcka upp för de behov som finns i kommunens verksamheter. Det är också av stort värde att ha kvar medarbetare med lång erfarenhet och kompetens för sitt yrke.

Från och med 1 juni erbjuder Piteå kommun ett lönetillägg till medarbetare från och med det år de fyller 67 år. Det är ett sätt att motivera medarbetare att arbeta kvar samt motverka normen att arbetslivet går mot sitt slut vid 65 års ålder.

- Lönetillägget är absolut en bonus, men det är inte anledningen varför jag jobbar. Jag hade jobbat med detta oavsett. Det bästa med mitt jobb är att man fortfarande lär sig nya saker och jag kanske jobbar så länge att de får fixa en rullatorparkering, säger Ulla Christoffersson, Elevassistent.

- Vi hoppas att fler medarbetare väljer att stanna kvar lite längre, vi har ett stort behov av personal men det är tufft att rekrytera eftersom vi konkurrerar med många andra. Som arbetsgivare värdesätter vi också all erfarenhet och kompetens som våra seniora medarbetare har, de är otroligt viktiga, säger Catrine Granberg, HR-chef.

Det är upp till varje förvaltning att besluta om de vill erbjuda lönetillägget eller inte.

Om förvaltningen väljer möjligheten att erbjuda lönetillägg är det närmaste chef som avgör om det är möjligt. Lönetillägget är 3500 kr/månad för en heltidsanställning, för timanställda är tillägget 21.21 kr/timmen. Det kommer att finansieras med hjälp av den sänkta arbetsgivaravgiften för medarbetare från det år de fyller 67 år.

- Jag upplever fortfarande att mitt arbete är mycket tillfredsställande och jag har inte satt något stoppdatum för när jag ska sluta jobba. Jag har mycket frihet och bestämmer själv hur mycket jag vill arbeta. Lönetillägget är också en bonus och kan säkert locka tillbaka några till arbetslivet, säger Gunny Hägg och får medhåll från sina kollegor Birgitta A Marklund, Margot Åström-Strand och Solveig Bergman.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Cathrine Granberg

Cathrine Granberg

Personalchef Personfrågor, HR, arbetsgivarvarumärke, 0911-69 60 27