Gå direkt till innehåll
Vuxenutbildningen i Piteå har beviljats med 15 miljoner i stadsbidrag av Skolverket för att starta yrkesinriktade utbildningar.
Vuxenutbildningen i Piteå har beviljats med 15 miljoner i stadsbidrag av Skolverket för att starta yrkesinriktade utbildningar.

Pressmeddelande -

15 miljoner i statsbidrag till Vuxenutbildningen i Piteå

Vuxenutbildningarna i Piteå, Boden, Luleå, Älvsbyn och Kalix har tillsammans blivit beviljade 66 miljoner kronor i stadsbidrag av Skolverket för att starta yrkesinriktade utbildningar. För Piteås del handlar det om 15 miljoner.

Norrlandskusten är det område som har störst förutsättning när det gäller regionförstoring i hela landet och i Norr- och Västerbotten genomförs och planeras investeringar för över 1000 miljarder. Det är siffror som tydligt visar på regionens utvecklingsmöjligheter och växtkraft, – något som också kräver kompetensförsörjning och satsningar på utbildning och inflyttning.

För att stimulera till ett ökat utbud har Skolverket har fördelat totalt 125 miljoner kronor till glesbygdskommuner och till de regioner där det sker stora industrietableringar. Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna som vill läsa en yrkesutbildning.

– Det här skapar fler möjligheter för vuxna att gå en yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen samtidigt som vi bidrar till den gröna omställningen och de företagsetableringar som sker i vårt närområde, säger Håkan Johansson, skolchef för Vuxenutbildningen i Piteå kommun.

De framtida behoven av yrkesutbildade bedöms vara stora i Piteå och våra samverkande kommuner

– Det här ett mycket positivt besked som innebär en stor fördel då det här statsbidraget inte kräver någon medfinansiering från oss, vilket innebär att man kan söka till våra yrkesutbildningar oavsett var i Sverige man bor, säger Håkan Johansson.

Piteå kommun, och de samverkande kommunerna, har en rapporteringsskyldighet till Skolverket. Bland annat ska man redovisa vilka utbildningar som statsbidraget har använts till, hur elevunderlaget varit samt i vilken utsträckning elever har slutfört utbildningarna och blivit sysselsatta i arbete.

Statsbidraget ska användas till att finansiera lärare, lokaler, läromedel och gäller för år 2024.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Piteå - det är hit man kommer när man kommer hem. Granne med Sveriges riviera och ett stenkast från fjällen. Välkommen!

www.pitea.se

Kontakter

Håkan Johansson

Håkan Johansson

Avdelningschef Kompetensförsörjning, Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning 0911-69 69 07 pitea.se Vägen till arbete